Εγνατίας 67, 2ος όροφος, 54631, Θεσσαλονίκη | 2310 261677 & 6972 164080         link blue facebook blue twitter blue gplus blue

A A A

Παθήσεις που Αντιμετωπίζονται

 • Λιθίαση νεφρών
 • Λιθίαση ουρητήρα
 • Λιθίαση ουροδόχου κύστεως
 • Απόφραξη ουρητήρων (κολικός νεφρού)
   

Επεμβάσεις

 • Διαδερμική νεφρολιθοθρυψία
 • Laser oυρητήρολιθοθρυψία
 • Ουρητηροσκόπηση με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο
 • Ουρητηροσκόπηση με άκαμπτο ουρητηροσκόπιο
 • Εισαγωγή ουρητηρικού καθετήρα (stent)
 • Εισαγωγή νεφροστομίας